Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Pomologi’ Category

2017 på våren beskars vårt päronträd. Tidigare stod det i en rad med tre päronträd men de andra två hade dött eller skadats allvarlig av att stå i skuggan av stora träd och mot i en buske i 30 år. Det här ståtliga trädet hade klarat sig bra och dessutom fick päronträdet två inympade kvistar som tog sig våren 2017, ymparna är från en vän i Herrljungas trädgårdsförening. IMG_1611Så här såg päronträdet ut innan beskärning. Det är planterat på 80-talet och fick inte frukt förrän 2016. Jag vet att Ing-Maj som satte trädet var ledsen över IMG_1627

Beskuren! Snittet var på gränsen till vad jag vill göra men jag insåg att det var nu eller aldrig, jag har dragit mig för att beskära i flera år och nu behövde det göras om trädet skulle ha en chans att läka. Runt 5-6 centimeter blev snittet som lades snett precis ovanför en gren som kunde dra dit energi för läkningen. IMG_1504Jag ska ta ett foto nu i vår för jämförelse. Päronträd blir gärna väldigt stora och eftersom den står så nära huset ville jag inte låta den växa fritt utan ville korta in trädet och få den att breda ut sig lite åt sidorna.  Busken framför huset som var en giftig try är nu borttagen.

Annons

Read Full Post »

IMG_2754Här syns villan inifrån vår äppelinhägnad. På bilden syns två av de äldre träden, ett Aroma (30-40 år) och ett Åkerö (50-60 år). Vi har också ett äldre Sävstaholm och ett äldre Filippa. Alla de äldre träden var lämnade helt utan åtgärder flera decennium och var skadade med avslitningar från älg. Alla hade stora grenar som slitits av och orsakat stora sår. Vi tog beskäringen under flera år för att inte klippa för mycket vid varje tillfälle.  Tio år efter köp finns det fortfarande en del beskäring kvar i Filippa som är ett stort skatbo och i Sävstaholm. Det mesta borde gå att beskära i år. De andra träden är satta mellan 2010 och 2017. Träden sitter i tre huvudrader med ett eller två äldre träd som satte linjerna vi arbetar efter nu. Mellan dessa tre rader av 5 träd i varje har vi nu satt två ytterligare rader. Totalt 22 träd. I de två inre raderna kommer det att stå fyra spaljerade träd om planen som finns nu fullföljs. I köksträdgården står ytterligare ett tio-tal träd, både på tillväxt och för att spaljeras medan jag väntar på att hitta/bygga en lämplig vägg att spaljera dem mot. Ribston, Madam Palm, Röd höstkalvill med flera klarar inte zonen ute i trädgården utan behöver ett mer skyddat mikroklimat.

IMG_2753På grund av högt tryck från sork, harar, rådjur och älg utökas vårt staket årligen. Det är nu både höjd till över 2 meter och sänkt med två trådar som är förstärkta med avkapade stolpar mellan de stolpar som håller upp stängslet för att rådjuren inte ska kunna kräla under. Alla träd har dessutom en individuell inhägnad med kycklingnät. Det hindrar dock inte från angrepp och varje vår är det ett par stycken träd som försvunnit under vintern. Vax på nedre delen av stammen är ett trick som nu provas för att sork och hare inte ska kunna gnaga på nederdelen. Gnagskydd har vi alltid haft men det har ju aldrig stoppat från gnagskador i någon större utsträckning. Förra vintern gnagdes hela barken rfån marken och 50 centimeter bort på ett baltiskt vinäpple trots både nät och gnagskydd. I vår ska vi också prova med kalkning av träden för att slippa de sprickor vi fått tidigare år och vi har också behandlat med bakterier mot kräfta för att slippa ta ner de äldre träden som lider av kräfta. De nya träd som planteras är i varierande grad motståndskraftiga mot kräfta och klarar minst zon V. Flera ska klara zon VII-VIII.

IMG_9588

Här är ett foto ut mot äppelträden och den växande inhägnaden.

 

Read Full Post »

img_9837

En skiss över tomten och de äppelträd som står där idag.

När vi köpte villan 2009 såg vi fyra äppelträd och ett par år senare (runt 2012 kanske) hittade vi tre äppelträd till och tre päronträd, dessa sex hade stått i mycket höga buskage och flera av träden var/är i mycket dåligt skick. Ett av päronträdet dog för ett par år sedan och vi sågade ner det först i år eftersom vi hoppades att det magiskt skulle klara sig. Två till av de träden ryker nog i höst tyvärr, Linas filosofi att aldrig såga ner ett fruktträd fungerar inte så bra när hela stammen skadats av fukt och svällt upp av fruktträdskräfta, stora svampar eller av andra orsaker orsakat en ringbarkning. Väldigt tråkigt men en trädgårdsmästare berättade nyss att där man tagit ner skadade äppelträd kan man i alla fall plantera stenfruktträd så kanske det blir några plommonträd där de stackars bortgångna äppelträden och päronträden tidigare stått.

Varje år tittar det fram lite nya växter på tomten och ibland (men mycket sällan) planterar vi ju något själva. Att det blir sällan beror på att vi inte tagit några större beslut kring hur trädgården ska utformas men eftersom Lina i hjärtat är pomolog så är äppelträd en av de få saker vi tänkt till kring och planterat. Bara i år har vi hittills planterat åtta små spön av fantastiska äppelsorter från lite olika klonarkiv i landet. 2015 fick Lina tre lite större träd i disputationspresent och de planterades på hösten, det var oranie, filippa och åkerö. 2013 planterade vi också åtta små spön och två av dem är nu ganska stora, ett är lagom litet och två har blivit nedarbetade av harar/rådjur i sommar och de har aldrig tagit sig ordentligt, resterande tre är döda. Förhoppningsvis går inte en lika stor andel av våra nyplanterade träd ett sådant öde tillmötes, nu bor vi ju här permanent och har lite bättre koll och jag tror dessutom att vi planterat dem i lite större gropar denna gången vilket borde ge dem en riktigt bra start.

De träd vi satt i år är två ”röd höstkalvill” eftersom de är lite känsliga har vi köpt två och planterat på två olika ställen och så får vi hoppas att ett tar sig i alla fall. Otroligt vackra frukter som är åsiga och vackert mörkröda i skalet och även ljust röda i köttet. Sedan har vi satt druväpple, särsö, antonovka, en ymp från ett kärnsått träd vid vår busshållplats där vi bodde i 10 år i stockholm, en ribston och ett rött kaneläpple. Får Lina som hon vill planteras det också ett träd av sorten Queen och ett av sorten rött vinäpple i höst. De är dock inte små spön utan lite äldre träd. I vår börjar vi också ympa in lite olika sorter i träden vi redan har, ska bli väldigt spännande!

img_9840

Baksidan av huset innan Linas pappa fällde trädet som stod lite väl nära huset – och mitt i blivande äppelallén. Trappan ner i köksträdgården är en av väldigt få fasta punkter vi kan utgå ifrån när vi planerar framtida trädgård och eftersom äppelträden är det som vi planterar nu i början får de utgå från trappan och bilda en allé ner mot trädgården.

img_9851

Nu är trädet fällt och röjningsarbetet ligger framför oss!

img_9877

Nu är baksidan någorlunda röjd och vi har satt två träd och markerat ut och mätt för de fyra återstående

Read Full Post »

2015-06-30 15.38.46Vi arbetade också en del med att hägna in alla äppelträden i trädgården då älgarna gärna äter upp både äpplen och grenar.

 

Read Full Post »